Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych w serwisie (dalej „SERWIS”), prowadzonym przez:

TRADING MARIAN NASIŁOWSKI, z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzecznej 11, (04-611 Warszawa), o numerze NIP: 1131429483, REGON: 365365138 oraz AICS MAREK NASIŁOWSKI, z siedzibą w Warszawie, przy ul. V Poprzeczna 11, (04-611 Warszawa) o numerze NIP: 9521824228, REGON: 016006786, 

zwanych dalej „WSPÓŁADMINISTRATORAMI”.

We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem info@aics.pl.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników SERWISU są przetwarzane w następujących sytuacjach:

1.      zapisywanie i przechowywanie plików (tzw. cookies) w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika do oglądania SERWISU. Pliki cookies pozwalają na identyfikację Użytkowników przy kolejnych odwiedzinach SERWISU, jednakże nie umożliwiają WSPÓŁADMINISTRATOROMzidentyfikować konkretnej osoby fizycznej, która w danym momencie z urządzenia korzystała – szczegóły tego przetwarzania opisano w Polityce cookies;

2.      zapisywanie Subskrybentów Newsletteru, identyfikowanych przez adres email oraz imię, w bazie danych i wysyłanie im biuletynu informacyjnego;

3.      wysyłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, która jest przekazywana na skrzynkę pocztową WSPÓŁADMINISTRATORÓW jak również bezpośrednio na adresy pocztowe WSPÓŁADMINISTRATORÓW, pod warunkiem podania danych osobowych identyfikujących nadawcę wiadomości;

W każdym z w/w przypadków skorzystania z SERWISU, Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

WSPÓŁADMINISTRATORZY zapewniają, że chronią Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami bezpieczeństwa informacji, w szczególności cała komunikacja z SERWISEM podczas wyświetlania jego treści na urządzeniu użytkownika odbywa się przy wykorzystaniu protokołu szyfrującego SSL, co sprawia, że udostępnianie danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego SERWISU odbywa się w pełni bezpiecznie.

Podstawa i Cel przetwarzania Twoich danych osobowych uzależnione są od sytuacji przetwarzania:

1.      cele zapisywania i przechowywania plików cookies są opisane w Polityce cookies, podstawą przetwarzania Twoich danych jest wówczas prawnie uzasadniony interes WSPÓŁADMINISTRATORÓW, opisany w Polityce cookies (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku niektórych plików cookies – zgoda Użytkownika wyrażana przez korzystanie z SERWISU i stosowne ustawienia przeglądarki internetowej (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.      celem przetwarzania danych Subskrybentów Newsletteru jest przesyłanie im zamówionych informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.      celem przetwarzania danych Użytkowników korzystających z formularza kontaktowego lub w inny sposób kontaktujących się ze WSPÓŁADMINISTRATORAMI jest udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub przedstawienie oferty produktów i usług WSPÓŁADMINISTRATORÓW, na podstawie zgody wyrażanej przez wysłanie wiadomości (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), później dane mogą być przetwarzane również w innych celach poza SERWISEM, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana;

Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych mogą być współpracujący w ramach struktur organizacyjnych WSPÓŁADMINISTRATORÓW oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu WSPÓŁADMINISTRATORÓW, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (za wyjątkiem danych dotyczących korzystania z naszej witryny, o czym więcej możesz przeczytać w Polityce Cookies).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas przechowywania zależy od sytuacji przetwarzania:

1.      czas przechowywania plików cookies na urządzeniu Użytkownika zależy od ich rodzaju i od Użytkownika, co w szczegółach opisano w Polityce cookies;

2.      przechowywanie zgody na wysyłkę Newsletteru kończy się w momencie jej wycofania poprzez przesłanie wiadomości na wskazany powyżej adres email WSPÓŁADMINISTRATORÓW lub poprzed kliknięcie linku znajdującgo się w stopce wiadomości zawierającej Potwierdzenie zapisu do Newsletteru;

3.      dane przesłane przy użyciu formularza kontaktowego lub w mailu będą przechowywane do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń po zakończeniu współpracy, o czym osoba zostanie stosownie poinformowana.

Uprawnienia przysługujące Użytkownikom SERWISU na mocy przepisów RODO

Przysługuje Ci (z zastrzeżeniem podstawy przetwarzania) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę lub skorzystać z pozostałych uprawnień możesz wysyłając wiadomość na adres 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.